Boeren wijsheden

Leiderschaps recepten uit De Librije

Tjeerd den Boer & Niels van Rees

Bestel het boek
BITTER; ruzie in je mond, ruzie in de tent, conflicthantering en –beheersing
VET; het merk, zelfingenomenheid versus alertheid

Lumina Learning

Met behulp van de Lumina Profielschets verkennen mensen hun eigen gedrag en persoonlijkheid. Binnen een kleurrijk kader krijgen ze meer inzicht in zichzelf en hun relaties. Het Lumina Spark model levert mensen in de dagelijkse praktijk veel voordelen op, zowel zakelijk als privé.

Het materiaal kan worden ingezet voor verschillende leerervaringen, variërend van korte presentaties en inspirerende coachingsgesprekken, tot en met allerlei soorten workshops en intensieve groepsfacilitaties.

logo-lumina

Hoe werkt de Lumina Spark profielschets?

Je ontvangt een weblink die toegang geeft tot een online vragenlijst. Deze vragen meten je persoonlijkheid op 24 verschillende eigenschappen. Op basis van deze meting wordt de Lumina Spark profielschets samengesteld. Daaruit volgt hoe ieder zich van nature gedraagt (instinctief), wat er gebeurt bij een normale belasting (dagelijks) en wat onder hoge druk (overbelast). Lumina Spark is gebaseerd op een wetenschappelijk fundament. Aan de basis staat het robuuste en pragmatische ‘Big Five paradigma of personality traits’ uit de psychologie. In de standaard werkwijze zijn enkele steekhoudende componenten uit de leer van Jung opgenomen. Daarom meet Lumina de instinctieve, dagelijkse en overbelaste persona van alle deelnemers.

Beleef Boerenwijsheden!

Als bezitter van het boek Boerenwijsheden krijg je inzicht je eigen gedragsvoorkeuren, hoe je kunt worden ervaren door je collega’s of huisgenoten bij overbelast gedrag en ontvang je tips hoe effectief samen te werken met mensen die andere gedragsvoorkeuren hebben.